Polityka prywatności

1. Informacje o gromadzeniu danych osobowych i danych kontaktowych administratora

Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez sklep internetowy. Dane osobowe to wszystkie dane, służące do ustalenia tożsamości osoby fizycznej.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest artgeist Sp. z o.o., ul. gen. Władysława Sikorskiego 26, 53-659 Wrocław, Polska. Z Administratorem danych osobowych możesz skontaktować się za pośrednictwem numeru telefonu: (+48) 71 715 27 33, adresu e-mail: [email protected] lub korespondencyjnie na adres siedziby Spółki.

Ze względów bezpieczeństwa i ochrony przekazywania danych osobowych i innych poufnych treści (np. zamówień lub zapytań do administratora), ta strona korzysta z SSL lub szyfrowania TLS. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po ciągu "https: //" i ikonie kłódki na pasku przeglądarki.

2. Dane zbierane podczas odwiedzania naszej strony internetowej

W przypadku informacyjnego korzystania z naszej strony internetowej, czyli jeśli nie rejestrujesz się lub nie przekazujesz nam żadnych informacji, gromadzimy tylko dane przesyłane przez twoją przeglądarkę na nasz serwer. Podczas odwiedzania naszej strony internetowej gromadzimy następujące informacje, które są technicznie niezbędne do wyświetlenia strony internetowej:

 • Adres odwiedzanej strony internetowej
 • Data i godzina dostępu
 • Ilość danych przesłanych w bajtach
 • Miejsce, z którego przybyłeś na stronę
 • Używana przeglądarka
 • Używany system operacyjny
 • Używany adres IP (także w formie anonimowej)

W przypadku założenia konta klienta Twoje dane będą przetwarzane w zakresie, w jakim podane jest to w formularzu rejestracji, czyli imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, adres, miasto, kod pocztowy, opcjonalnie NIP i nazwa firmy.

Podczas składania zamówienia w naszym sklepie internetowym zostaniesz poproszony o podanie Twoich danych osobowych. Zbieramy i wykorzystujemy je wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji i doręczenia zamówienia. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, a ich niepodanie wiąże się z brakiem możliwości złożenia zamówienia. Jeśli dokonujesz zakupu jako nowy klient lub zakupu dokonujesz bez rejestracji poprosimy o podanie imienia, nazwiska, adresu do doręczeń, adresu e-mail oraz numeru telefonu. Jeśli chcesz dokonać zakupu na firmę i otrzymać fakturę poprosimy dodatkowo podanie nazwy podmiotu i numeru NIP.

Kiedy kontaktujesz się z nami (np. za pośrednictwem formularza kontaktowego lub e-mail), gromadzone są Twoje dane osobowe w zakresie adresu e-mail oraz opcjonalnie numeru telefonu oraz imienia. Dane te są przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie oraz obsługę techniczną.

I. Przetwarzanie danych osobowych (cele i podstawy)

  Cel przetwarzania danych osobowych Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Składanie i realizacja zamówień na Stronie, a także podejmowanie czynności zmierzających do ich zawarcia (w tym założenie konta w sklepie internetowym)
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO  (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz realizacja umowy) – w odniesieniu do zamawiającego
art. 6 ust. 1 lit f) RODO (prawnie uzasadniony interes – kontakt z osobami składającymi  zamówienie w imieniu zmawiającego) - w odniesieniu do osób występujących w imieniu zamawiającego
Obsługa procesu reklamacji art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz realizacja umowy) – w odniesieniu do zamawiającego
art. 6 ust. 1 lit f) RODO (prawnie uzasadniony interes – kontakt z osobami składającymi reklamacje w imieniu zmawiającego) - w odniesieniu do osób występujących w imieniu zamawiającego
Wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych (rachunków, faktur) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny) – ustawa o rachunkowości oraz przepisy prawa podatkowego
Przyjmowanie zapytań i udzielanie odpowiedzi (za pośrednictwem formularzy dostępnych na Stronie lub poprzez kontakt email, telefoniczny, pocztowy) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – zapewnienie kontaktu z Administratorem, przyjmowanie zapytań dotyczących oferowanych przez niego usług i udzielenie odpowiedzi

Prowadzenie działań promocyjno-marketingowych, w tym za pośrednictwem  narzędzi komunikacji elektronicznej (np. email).

Wybrane formy komunikacji takie jak np. wysyłanie newsletterów mogą wymagać uzyskania dodatkowej zgody na podstawie odrębnych przepisów prawa.

 art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – marketing bezpośredni własnych usług),
Prowadzenie działań analitycznych i statystycznych dotyczących aktywności użytkowników na Stronie za pośrednictwem cookies lub innych podobnych technologii. Instalowanie plików cookies w tym celu może wymagać uzyskania dodatkowej Pani/Pana zgody na podstawie odrębnych przepisów prawa.  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – prowadzenie działań analitycznych i statystycznych dotyczących Strony w celu rozwoju i udoskonalania usług
Dochodzenie roszczeń oraz podjęcie działań w związku z procesem windykacji należności, a także obrona przez roszczeniami

 art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes –  ustalanie, dochodzenie roszczeń, podejmowanie działań o charakterze windykacyjnym, obrona przed roszczeniami)

 

II. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi hostingu oraz inne usługi informatyczne, a także agencje marketingowe, firmy księgowe, banki i operatorzy płatności. Odbiorcami danych będą ponadto podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

W związku z tym, że w sklepie internetowym korzystamy z różnych usług elektronicznych w celu usprawnienia działalności Naszej strony oraz dostarczania użytkownikom jak najatrakcyjniejszych treści m.in. pozyskiwane identyfikatory cookies, informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies mogą zostać przekazane do państwa trzeciego ( tj. państwa znajdującego się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym). W takich sytuacjach transfer danych będzie zabezpieczony poprzez odpowiedni mechanizm transferowy zgodnie z przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania kopii zabezpieczeń danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego, aby uzyskać w tym zakresie więcej informacji prosimy o kontakt na adres e-mail [email protected].

III. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane:

 • przez okres realizacji zamówienia,
 • przez okres prowadzenia korespondencji lub utrzymywania kontaktu,
 • do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (działania marketingowe).

Po wskazanym wyżej okresie dane osobowe będą archiwizowane przez czas, w którym właściwe przepisy prawa nakazują przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, a następnie będą usuwane lub anonimizowane.

IV. Prawa podmiotów danych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa:

 1.  prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych,
 2. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu i na warunkach określonych w przepisach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 3. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

V. Podanie danych osobowych

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku, gdy obowiązek taki wynika z przepisów ustawy o rachunkowości i przepisów prawa podatkowego (w zakresie wystawiania dokumentów księgowych i ich przechowywania). Podanie danych osobowych jest także warunkiem realizacji złożonego zamówienia. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji zamówienia.  Podanie danych w pozostałych celach wskazanych powyżej jest dobrowolne, jednak niezbędne do ich realizacji.

3. Pliki cookie

Aby uatrakcyjnić odwiedzanie naszej strony internetowej i umożliwić korzystanie z niektórych funkcji, stosujemy tak zwane pliki cookie.

„Cookie” to plik tekstowy, który jest zapisywany na Twoim urządzeniu (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) przez Twoją przeglądarkę, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową.

Niektóre pliki cookie, które używamy, są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. po zamknięciu przeglądarki (tak zwane sesyjne pliki cookie). Inne pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu i pozwalają nam lub podmiotowi współpracującemu z nami (pliki cookie stron trzecich) rozpoznać Twoją przeglądarkę podczas następnej wizyty (stałe pliki cookie). Jeśli pliki cookie są wysyłane, zbierają i przetwarzają indywidualne informacje o użytkowniku, takie jak dane dotyczące przeglądarki i lokalizacji, a także adresy IP. Stałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może być różny w zależności od pliku.

Na naszej stronie internetowej używamy następujących rodzajów plików cookies:

 • Niezbędne pliki cookies
 • Marketingowe pliki cookies
 • Pliki cookies analityczne (dotyczące odbiorców / wydajności / śledzenia)

Niezbędne pliki cookies umożliwiają użytkownikowi poruszanie się po stronie i korzystanie z jej funkcjonalności. Tych plików cookies nie można wyłączyć.

W niektórych przypadkach pliki cookie są używane w celu usprawnienia procesu zamawiania poprzez przechowywanie ustawień (np. zapamiętywanie zawartości koszyka do następnej wizyty w naszym sklepie).
Należy pamiętać, iż dzięki odpowiednim ustawieniom w przeglądarce, użytkownik jest informowany o wysyłaniu plików cookie i może zdecydować o ich częściowemu lub całkowitemu odrzuceniu. Każda przeglądarka różni się ustawieniami dotyczącymi plików cookie. Zmiana ustawień plików cookie opisana jest w menu pomocy dowolnej przeglądarki. Należy pamiętać, że brak akceptacji plików cookie może ograniczyć funkcjonalność naszej strony.

W każdej chwili możesz zmienić zasady wykorzystywania cookies na Twoim urządzeniu wybierając odpowiednią opcję w ustawieniach przeglądarki:

Dostawcy przeglądarek mogą zmienić ścieżki dostępu do ww. ustawień – należy ich wówczas szukać na podstawie ww. haseł. Do czasu ewentualnej zmiany opcji dotyczących plików cookies nasi partnerzy marketingowi będą korzystać z technologii cookies, by przedstawiać Ci reklamy odpowiadające Twoim bieżącym potrzebom.
 
Informacja o plikach cookies

Kiedy po raz pierwszy wejdziesz na naszą stronę internetową, wyświetli Ci się baner, który poinformuje Cię o używaniu plików cookies oraz umożliwi Ci zarządzanie nimi.

Poniżej wskazane zostały poszczególne kategorie plików cookies stosowane na naszej stronie.

W ramach działalności marketingowej korzystamy z usług następujących podmiotów, które stosują w naszym sklepie pliki cookies:

 Podmiot  Link do informacji o zasadach zachowania prywatności
 Google Analytics

  http://www.google.pl/policies/privacy/

 CrazyEgg.com

  https://www.crazyegg.com/privacy 

 Facebook Custom Audience

  https://www.facebook.com/about/privacy/